Convincing

CONVINCING: overtuigend, zelfverzekerd.

De EIPS-medewerker komt overtuigend over. Hij/zij ontleent die zekerheid aan kennis en ervaring op het vakgebied en aan een gezonde dosis zelfvertrouwen.

Dit straalt hij op gepaste wijze uit. met respect voor verantwoordelijkheden en de functies van mensen in zijn omgeving. Waar van toepassing zal de EIPS-medewerker wijzen op de prestaties van EIPS in soortgelijke situaties. CONVINCING is de EIPS-medewerker vooral door zijn enthousiasme.

CONVINCING over willen komen is niet voldoende, je moet het ook blijven.