Competent

COMPETENT: voor zijn taak berekend, bekwaam, capabel.

 

De opdrachtgever verwacht bekwaamheid van de EIPS-medewerker op het ICT- vakgebied. Tijdig en volgens af- spraak presteren, dat is waar de opdrachtgever recht op heeft. Door uitstraling van vakkennis wordt de kwaliteitsaanpak benadrukt.

Vakkennis met name op de gebieden:

enterprise solutions

e-conomy

business

design

applicaties

develop

technologie

implement

beheer

operate

COMPETENT betekent dus dat de opdrachtgever met een gerust hart de oplossing van zijn problematiek aan de EIPS-medewerker toevertrouwt. De EIPS-medewerker is bekwaam in het zich inleven in de context van waaruit een gesprekspartner redeneert. Hij/zij kan daardoor adequaat antwoorden, zodat de beschikbare tijd doelmatig wordt gebruikt.

COMPETENT zijn is niet voldoende, je moet het ook uitstralen.