Communicating

COMMUNICATING: functionele informatieve uitwisseling.

Communicatie moet functioneel zijn. Dat wil zeggen: mededeelzaam zijn waar dat wenselijk en/of noodzakelijk is, zowel binnen EIPS als bij de opdrachtgever, met respect voor de situatie en functie van de ander. Het ICT-vak is contact- intensief. Daarom zal de medewerker in woord en geschrift duidelijk en ,,to the point” zijn. De opdrachtgever, maar ook EIPS, moet op de hoogte zijn van de voortgang in de uitvoering van de opdracht. Communicatie berust op het principe van zenden, ontvangen en terugkoppelen. De EIPS-medewerker spant zich in om communicatie optimaal te laten verlopen met het oog op resultaat en kwaliteit. COMMUNICATING betekent het maken van goede afspraken. Mocht daar iets in wijzigen dan zal de EIPS-medewerker dit tijdig en op de juiste wijze mededelen.

COMMUNICATING zijn is niet voldoende, de ander moet dat ook vinden.