Caring

De EIPS-medewerker zal zich inleven in de problematiek van de opdrachtgever. Uitgangspunt is het leveren van een prestatie die tot tevredenheid stemt.

Om dit te bereiken verdiept de EIPS-medewerker zich in de situatie van de opdrachtgevende organisatie met haar mogelijkheden en beperkingen. CARING houdt ook in dat men rekening houdt met diegenen, zowel van EIPS als van de opdrachtgever, waarmee wordt samengewerkt. De EIPS-medewerker onderscheidt de belangen van de ander en houdt daar rekening mee. CARING omvat ook de zorg voor de goede naam van EIPS middels een positieve opstelling naar buiten.

CARING uitstralen is niet voldoende, je moet het ook zijn.