Werving en Selectie

EIPS is gespecialiseerd in het werven en selecteren van managers en ICT professionals op het gebied van informatisering, telecommunicatie, personeelsmanagement, marketing/sales, projectmanagement en bedrijfsvoering. Het selecteren vindt plaats aan de hand van op te stellen competentie-/gedragsprofielen en eventueel andere te beschrijven eisen aan de functie, zogenaamde functiecriteria. Voor het werven van kandidaten hanteren wij drie methoden:

  • adverteren
  • filesearch
  • headhunting

Vanzelfsprekend wordt voor elke wervings- en selectieprocedure maatwerk geleverd. De achterliggende beschrijving is dan ook slechts een van de vele mogelijke aanpakken.