Partnership

Om de kwaliteit van de geleverde diensten aan onze klanten optimaal te kunnen garanderen(nastreven), is EIPS er van overtuigd dat samenwerking en partnerships met andere ICT-leveranciers een vereiste is, om de ICT-complexiteit van onze klanten snel en professioneel op te lossen.

Tevens draagt dit bij tot een succesvolle realisatie en implementatie van het op te leveren (applicatie) systeem.