Copyrights

De website www.eips.nl is eigendom van Enterprise ICT Professional Services BV. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder mede begrepen de tekst en de vormgeving, behoren toe aan EIPS. De inhoud van deze websites mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EIPS worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, behoudens beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website.